(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: Số 049 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813149.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Thanh lý xe ô tô cứu thương, hiệu TOYOTA, biển số 70B-0293, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 1999, màu sơn: trắng, số máy: 1RZ-2071146, số khung: RZH112-9000048. Hình thức bán: bán giải bản (bán phế liệu).

3.2. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng ) (Không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

3.5. Bước giá: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 13/04/2020 (trong giờ làm việc) tại Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ ngày 13/04/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng) cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 13/04/2020 đến 11 giờ ngày 15/04/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước xe ô tô cứu thương, biển số 70B-0293 của Trung tâm Y tế Thành phố Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 16/04/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thànhphố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.