(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản là Cục Hải quan tỉnh An Giang (Khu đô thị mới Tp.Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) như sau:

Lô Vật tư thu hồi sau tháo dỡ Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình. 

Giá khởi điểm: 77.963.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng). (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 09 và 10/4 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13/4/2020.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13/4/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

LÔ VẬT LIỆU, VẬT TƯ THU HỒI SAU THÁO DỠ

Công trình: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình

Ngày 16/4/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 16/4/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 16/4/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh An Giang ảnh 3