(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hó ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 118 lô đất tại MBQH số 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT ngày 20/12/2011, xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (đợt 2).

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

+ Phía Đông: Giáp mương tưới tiêu;

+ Phía Tây: Giáp dân cư hiện trạng;

+ Phía Nam: Giáp đường đại lộ Nam Sông Mã;

+ Phía Bắc: Giáp dân cư hiện trạng.

- Tổng diện tích đất đấu giá là: 9.773,9 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3534 201 026 325 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 31/03/2020 đến hết ngày 01/04/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên: Từ ngày 31/03/2020 đến hết ngày 13/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên.

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 16/04/2020 tại hội trường Khách sạn Hoa Hồng – Số 102 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá 1m2 đất để tính cho giá trị lô đất trong mặt bằng quy hoạch.

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng.

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng đấu thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc bán đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuôc bán đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.

DANH MỤC 118 LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI MBQH số 8197/QĐ-UBND NGÀY 29/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT ngày 20/12/2011), xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7