(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất các thửa đất tại các lô đất: MDT12, MDT13, MDT14 thuộc Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai và lô đất MDC10 thuộc Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm huyện Ia H’Drai, thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, chi tiết như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Tại các lô đất MDT12, MDT13, MDT14 thuộc Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai.

Danh mục loại đất: Đất ở mật độ thấp MDT12, MDT13, MDT14.

Vị trí: Khu quy hoạch Công cộng – Dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

Lô đất MDT12:

Đông giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT35; Tây giáp: Quy hoạch đất ở MDT12; Nam giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT36; Bắc giáp: Quy hoạch đất cây xanh.

Lô đất MDT13:

Đông giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT35; Tây giáp: Quy hoạch đất ở MDT13; Nam giáp: Quy hoạch đất cây xanh; Bắc giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT36.

Lô đất MDT14:

Đông giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT35; Tây giáp: Quy hoạch đất DVCC2 và Quy hoạch đất ở MDT14; Nam giáp: Đường Quy hoạch vào khu đất DVCC2.

Diện tích: Tổng diện tích 8.745,64 m2/41 Thửa đất. Trong đó:

Lô đất MDT12 gồm 06 thửa, tổng diện tích 1.299,62 m2;

Lô đất MDT13 gồm 18 thửa, tổng diện tích 3.955,03 m2;

Lô đất MDT14 gồm 17 thửa, tổng diện tích 3.490,99 m2.

(Có các sơ đồ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo)

Mục đích sử dụng đất: Tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết đất ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Hình thức: Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Lâu dài.

Hạ tầng kỹ thuật: Không.

Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND Tỉnh Kon Tum là 4.444.946.920 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, chín trăm hai mươi đồng chẵn).

Tại lô đất MDC10 thuộc Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm huyện Ia H’Drai, thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Danh mục loại đất: Đất ở mật độ cao MDC10.

Vị trí: Khu quy hoạch Công cộng – Dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, (Phía bắc chợ, thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Lô đất MDC10:

Đông giáp: Đất ở mật độ thấp MDT3; Tây giáp: Đường Quy hoạch ĐĐT01; Nam giáp: Đường Quy hoạch đô thị ĐĐT25; Bắc giáp: Quy hoạch đô thị.

Diện tích:

Tổng diện tích: 13.807,30 m2 (gồm 64 thửa).

(Có các sơ đồ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo)

Mục đích sử dụng đất: Tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết đất ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Hình thức: Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Lâu dài.

Hạ tầng kỹ thuật: Không.

Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND Tỉnh Kon Tum là 13.912.562.850 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi đồng chẵn).

Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá từng thửa đất cụ thể chi tiết bảng dưới đây: 

Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 16/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 8

Tổng diện tích: 22.552,94 m2/105 thửa đất.

Tổng giá khởi điểm: 18.357.509.770 đồng/105 thửa đất.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

II.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Mỗi thửa đất đấu giá được tiến hành 01 (một) cuộc đấu giá và thực hiện theo phương thức trả giá lên.

Thời Gian:

Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày có thông báo đến 15h00 ngày 13/4/2020.

Địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Địa điểm 01: Tại Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

+ Địa điểm 02: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land - số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 07 giờ đến 15 giờ 00 ngày 13/4/2020.

Nộp chuyển khoản: (không thu bằng tiền mặt)

+ Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land

+ Số TK: 040087345779, Tại: Ngân hàng Sacombank Tỉnh Kontum

Thời hạn khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 13/4/2020 để xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 13/4/2020 tại vị trí các thửa đất đấu giá MDT12, MDT13, MDT14, MDC10, Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ 09h00 ngày 16/4/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Ia H’Drai (Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).