(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại công trình Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư phía bắc đường Nguyễn Hào Sự, khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân. Địa chỉ: TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại công trình Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư phía bắc đường Nguyễn Hào Sự, địa điểm khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

hiệu

đất

Diện

tích

đất

(m2)

Giá

khởi

điểm

(đồng)/lô

Tiền

đặt

trước

(đồng)/lô

Tiền

hồ

(đồng)/lô

Bước

giá

trong

trường

hợp

từ

hai

người

trở

lên

cùng

trả

giá

cao

nhất

(đồng)

KHUB

1

12 lô

(Lô số 02,

08,09,14,

16,17,18,

20,21,

22,23,25)

100

364.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

KHU C

1

Lô số 04

100

364.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

2

05 lô

(Từ lô số 06

đến lô số 10)

106

385.840.000

48.000.000

200.000

3.000.000

3

04 lô

(Từ lô số 12

đến lô số 15)

106

385.840.000

48.000.000

200.000

3.000.000

4

02 lô

(Từ lô số 17

đến lô số 18)

100

364.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

KHU D

1

Lô số 05

100

343.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

3

Lô số 06

136

466.480.000

48.000.000

200.000

3.000.000

4

Lô số 07

136

476.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

5

Lô số 09

154

528.220.000

70.000.000

200.000

3.000.000

6

08 lô

(Từ lô số 10

đến lô số 17)

100

343.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

7

Lô số 18

143,6

462.392.000

48.000.000

200.000

3.000.000

8

07 lô

(Từ lô số 19

đến lô số 25)

100

322.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

9

02 lô

(Lô số 26

lô số 27)

102

328.440.000

48.000.000

200.000

3.000.000

10

03 lô(Từ lô số 28

đến

lô số 30)

100

322.000.000

48.000.000

200.000

3.000.000

TỔNG CỘNG

5.127,6

17.829.532.000

72.304.000

98.000.000

147.000.000

  1.1. Thông tin chung về khu đất

a) Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá thuộc khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện Đồng Xuân (Quyết định phê duyệt phân lô chi tiết).

b) Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá và giao đất có thu tiền đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

a) Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT). 

b) Hình thức giao đất: Theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c) Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

  IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 16 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường UBND thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 09 và 10 tháng 4 năm 2020 tại khu đất phía bắc đường Nguyễn Hào Sự, địa điểm khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 13 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân.

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Trong một lô đất một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 13 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.