(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 Công ty Bảo Việt Kiên Giang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản do Công ty Bảo Việt Kiên Giang quản lý. Địa chỉ: Số 11, Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

  1. Đặc điểm tài sản:

  1.1 Xe ô tô hiệu Ford Escape, 5 chỗ do Việt Nam sản xuất năm 2004, biển kiểm soát 68H – 4499;

- Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng.

1.2 Xe ô tô hiệu Toyota Hiace, 16 chỗ do Việt Nam sản xuất năm 2002, biển kiểm soát 53M-4158;

- Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng.

* Hai (02) tài sản nêu trên bán đấu giá theo hiện trạng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 10/04/2020 tại nơi tại sản tọa lạc (giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11h ngày 13/04/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000- 200.000 đồng/đơn đăng ký.

5. Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, từ ngày 09/04/2020 đến 11h ngày 13/04/2020

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đến công ty đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 09h ngày 16/04/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497.