(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là các khoản nợ của nhóm khách hàng Công ty TNHH Quản lý đầu tư Sài Gòn xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư thành phố xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư sư tử, Công ty TNHH Đầu tư Nguyên Khang, Công ty TNHH Đầu tư Trọng Nguyên đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh trung tâm Sài Gòn (AgriBank CNTTSG) theo Hợp đồng mua bán nợ số 3932/2019/HĐMBN/VAMC3-AGRIBANK.CNTTSG ngày 31/12/2019.

- Các khách hàng vay nợ gồm: Công ty TNHH Quản lý đầu tư Sài Gòn xanh (tên cũ là Công ty TNHH Phát triển địa ốc Sài Gòn xanh). Địa chỉ: Số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư thành phố xanh. Địa chỉ: Số 10 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư sư tử. Địa chỉ: Số 10 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Đầu tư Nguyên Khang. Địa chỉ: Số 228 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Đầu tư Trọng Nguyên. Địa chỉ: Số 19 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn.

3. Giá khởi điểm: 349.011.527.207 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín tỷ, không trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm linh bảy đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 30.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 13/04/2020 (mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở VAMC và trụ sở VAMC chi nhánh TP.HCM. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 13/04/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/04/2020 cho đến trước 16h00, ngày 15/04/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 16/04/2020 tại trụ sở VAMC. Đ/c: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc). Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Điện thoại: 0917.393.686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.