(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 16/4/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Lô số 01: Sét khoáng Bentonite, số lượng 20.000 kg.

- Lô số 02: Gồm 41 mặt hàng gồm quần áo, điện thoại đã qua sử dụng, đồ chơi trẻ em các loại.

2. Giá khởi điểm:

- Lô số 01: 2.940.000 đồng (Hai triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng)

- Lô số 02: 6.603.135 đồng (Sáu triệu, sáu trăm linh ba ngàn, một trăm ba lăm đồng)

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

* Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng/01 hồ sơ

* Tiền đặt trước:

- Lô số 01: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

- Lô số 02: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

  - Xem tài sản: từ ngày 06/4/2020 đến ngày 07/4/2020 (trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

- Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 01/4/2020 đến ngày 13/4/2020 (trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 15/4/2020 (trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.