(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, số tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản thanh lý gồm: 24 xe ôtô (Có chi tiết danh sách kèm theo) - Phương thức đấu giá từng xe 

TT

Xe

Giá khởi điểm (đồng/xe)

Tiền đặt trước (đồng/xe)

Phí hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

1

Xe TOYOTA COROLLA 1,6 BKS: 17B-0486

115.100.000

23.000.000

200.000

2

Xe TOYOTA COROLLA BKS: 17B-0278

60.200.000

12.000.000

150.000

3

Xe FORD LASER GHIA BKS: 17B-1115

120.400.000

24.000.000

200.000

4

Xe TOYOTA COROLLA BKS: 17B-0114

30.800.000

6.000.000

100.000

5

Xe TOYOTA CAMRY BKS: 17B-0150

30.300.000

6.000.000

100.000

6

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-0379

65.400.000

13.000.000

150.000

7

Xe MAZDA 323 BKS: 17B-0836

85.000.000

17.000.000

150.000

8

Xe TOYOTA ZACE-GL BKS: 17B-0564

115.400.000

23.000.000

200.000

9

Xe TOYOTA COROLLA 1,6 BKS: 17B-0127

72.100.000

14.000.000

150.000

10

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-0909

95.100.000

19.000.000

150.000

11

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-1024

95.100.000

19.000.000

150.000

12

Xe MEKONG STAR BKS: 17B-0165

42.100.000

8.000.000

100.000

13

Xe TOYOTA COROLLA BKS: 17B-0141

72.100.000

14.000.000

150.000

14

Xe FORD LASER LX BKS: 17B-0520

110.600.000

22.000.000

200.000

15

Xe TOYOTA LAND CRUISER BKS: 17B-0413

120.000.000

24.000.000

200.000

16

Xe TOYOTA LAND CRUISER BKS: 17B-0412

150.000.000

30.000.000

200.000

17

Xe TOYOTA COROLLA ALTIS BKS: 17A-00147

120.200.000

24.000.000

200.000

18

Xe TOYOTA CORONA BKS: 17B-0258

87.000.000

17.000.000

150.000

19

Xe TOYOTA CAMRY BKS: 17B-0549

160.000.000

32.000.000

200.000

20

Xe TOYOTA COROLLA BKS: 17B-0668

115.000.000

23.000.000

200.000

21

Xe MITSUBISHI LANCERBKS: 17B-0647

75.400.000

15.000.000

150.000

22

Xe MITSUBISHI LANCER BKS: 17B-1738

130.000.000

26.000.000

200.000

23

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-0657

95.000.000

19.000.000

150.000

24

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-0569

95.000.000

19.000.000

150.000

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá tại vòng đấu theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, phí chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

3. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

  - Thời gian: Từ ngày 11/3/2020 đến ngày 13/4/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ hồi 14 giờ ngày 13/4/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp số tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/4/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại: Tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

- Trong trường hợp đến 18 giờ 00 phút, ngày 14/4/2020 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

- Thời gian: Ngày 15/4/2020 (giờ hành chính)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(Người tham gia đấu giá khi đi nhận phiếu trả giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp khoản tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu đi nhận phiếu theo ủy quyền).

  7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và mở cuộc đấu giá:

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 15/4/2020 (giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

+ Và từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 50 phút, ngày 16/4/2020 (giờ hành chính). Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thời gian mở hòm phiếu và công khai kết quả trả giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 16/4/2020. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và mở cuộc đấu giá. Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể theo giấy mời sau khi điều chỉnh.

8. Thời gian địa điểm nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu không trúng đấu giá):

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 20/4/2020.

- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

  - Chú ý: Mang theo giấy nộp tiền và thẻ căn cước.

  9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Sau khi người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước thì được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm ghi tên, địa chỉ, giá trả và ký tên xác nhận, việc ghi giá trả trên phiếu người tham gia đấu giá tự ghi và nộp lại theo quy định. Trong trường hợp người đi nhận phiếu trả giá theo uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền và Chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền, giấy thu tiền đặt trước.

- Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì niêm phong có chữ ký giáp lai của người trả giá và nộp lại theo đúng thời gian quy định.

- Hết thời gian nộp phiếu trả giá Trung tâm sẽ tổ chức kiểm phiếu công khai dưới sự chứng kiến của những người tham gia đấu giá và các thành phần tham dự.

Hình thức nộp phiếu trả giá:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm: Người tham gia đấu giá phải ghi giá trả vào phiếu và được bỏ vào phong bì niêm phong trước khi nộp phiếu trả giá cho Trung tâm vào hòm phiếu (Hòm phiếu được niêm phong) theo đúng thời gian quy định.

- Nộp trực tiếp tại điểm mở hòm phiếu: Theo thông báo thời gian nộp phiếu trả giá tại địa điểm mở hòm phiếu. Nếu vì bất cứ lý do gì đến chậm sau thời điểm mở hòm phiếu công bố kết quả trúng đấu giá thì phiếu trả giá đó bị loại khỏi cuộc đấu giá, người trả giá phải chấp nhận phiếu trả giá của mình bị loại khỏi cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên

- Sau khi kiểm phiếu công khai người nào có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả trên phiếu cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm trong những phiếu trả giá cho cùng một tài sản là người trúng đấu giá tài sản đó.

- Trường hợp có từ 02 (hai) phiếu trả giá trở lên có cùng một mức giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên người điều hành cuộc đấu giá tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá, hoặc đấu giá viên tổ chức việc rút thăm giữa những người đó và chọn ra người trúng đấu giá. Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

- Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì người trả giá liền kề sẽ là người trúng đấu giá tài sản đó, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá tài sản đó không thành, tài sản đó được để lại đấu giá lần sau.

- Đối với trường hợp sau khi kiểm phiếu chỉ có một phiếu trả giá cho 01 (một) tài sản đó thì kết quả của phiếu trả giá đó không được công nhận, tài sản đó coi như đấu giá không thành và để lại đấu giá lần sau.

- Đến thời hạn mở hòm phiếu công khai và công bố kết quả trúng đấu giá mà người có phiếu trả giá vắng mặt phải chấp nhận kết quả đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

10. Người tham gia đấu giá.

- Cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

- Có khả năng tài chính để mua tài sản đấu giá;

- Phải chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo quy định;

- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về đấu giá tài sản mà mình tham gia đấu giá;

+ Các trường hợp không được tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

11. Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá.

Người có đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia đấu giá phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký đấu giá đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu;

- Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, Sổ hộ khẩu;

- Xác nhận khoản tiền đặt trước đã nộp (Phiếu thu tiền hoặc giấy nộp tiền vào tài khoản);

- Các loại giấy tờ cần thiết khác.

Kính mời cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.743.199

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn Chuyên mục Đấu giá tài sản