(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2019 do Công an huyện Khánh Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 16/4/2019, đấu giá 7,603 m3 gỗ xẻ hộp và 0,325 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 16/4/2019, đấu giá 7,603 m3 gỗ xẻ hộp và 0,325 m3 gỗ tròn tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2