(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 16/3/2022, đấu giá xe ô tô Ford tại TP.HCM ảnh 1