(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2022 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 16/3/2022, đấu giá lô xe gắn máy các loại, xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1