(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên; Địa chỉ: Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Địa chỉ: Phố Lê Hoàn 1 phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và các thông tin về tài sản:

3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án: Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (đợt 2) gồm 399 lô đất ở liền kề (từ Nơ-12 đến Nơ-19), có tổng diện tích là 37.322,7 m2 (thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

(Chi tiết theo danh mục tài sản đính kèm)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

- Hiện trạng khu đất: Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư xây dựng và các tuyến đường kết nối với khu đất.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp đường quy hoạch N7;

- Phía Tây Nam: Giáp đường quy hoạch N1 và đường quy hoạch N5;

- Phía Đông Nam: Giáp đường quy hoạch N5 và đường quy hoạch N3;

- Phía Tây Bắc: Giáp MBQH số 530/UBND-QLĐT ngày 14/04/2009 của UBND Thành phố Thanh Hóa.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 292.775.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: 58.555.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Năm mươi tám tỷ, năm trăm năm lăm triệu đồng trên 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/03/2020.

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 06510 15150879 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Thanh Hóa và phải đảm bảo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 13/03/2020. Nếu quá thời hạn nêu trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (đợt 2)”.

6. Đối tượng tham gia: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Người tham gia đấu giá là Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Công ty tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 02/03/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: tại Khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/02/2020 đến 16 giờ 30 phút 13/03/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại trụ sở UBND phường Đông Vệ trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn triệu đồng một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại mục 4.2 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 31/07/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2): Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (MBQH điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). (Chi tiết quy định tại hồ sơ đấu giá).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định trong thời hạn được thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 30 phút ngày 16/03/2020 tại Hội trường tầng 1 (Sao Mai 6) Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 399 lô đất liền kề với tổng diện tích 37.322,7m2 thuộc MBQH điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công viên cây xanh thuộc Khu đô thị nam thành phố Thanh Hóa được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994).