(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2020 do Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty TNHH Du lịch Nam Biển Đông theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4902000441 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 26/12/2002, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 số 3500561425 ngày 12/02/2018.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 7.557.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu đồng)

Khoản tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 tại 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 11, 12, 13/03/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/03/2020 tại Chi nhánh Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - 520A Trần Phú, Phường 5, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Liên hệ: 028.66820690. Website: daugiabenthanh.com