(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2020 do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 05 chiếc xe ô tô, cụ thể như sau: 01 chiếc xe TOYOTA Zace, biển kiểm soát: 61H-3445, năm sử dụng: 2003; 01 chiếc xe TOYOTA Zace, biển kiểm soát: 61H-3474, năm sử dụng: 2003; 01 chiếc xe TOYOTA Hiace, biển kiểm soát: 61H-4119, năm sử dụng: 2004; 01 chiếc xe TOYOTA Hiace, biển kiểm soát: 61H-5228, năm sử dụng: 2004; 01 chiếc xe Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát: 61H-3832, năm sử dụng: 2004.

*Giá khởi điểm: 296.119.799 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, một trăm mười chín ngàn, bảy trăm chín mươi chín đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

  -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 11/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 59.200.000 đồng.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).