(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông uỷ quyền như sau:
Ngày 16/3/2019, đấu giá tài sản của Trường Tiểu học Phước Trung 2 (tỉnh Tiền Giang) ảnh 1
Ngày 16/3/2019, đấu giá tài sản của Trường Tiểu học Phước Trung 2 (tỉnh Tiền Giang) ảnh 2
Ngày 16/3/2019, đấu giá tài sản của Trường Tiểu học Phước Trung 2 (tỉnh Tiền Giang) ảnh 3
Ngày 16/3/2019, đấu giá tài sản của Trường Tiểu học Phước Trung 2 (tỉnh Tiền Giang) ảnh 4