(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá xe tải có mui Dongben tại TP.HCM ảnh 1