(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do UBND phường Kiến Hưng ủy quyền như sau:

Lô vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Đảng ủy, UBND và các hạng mục phụ trợ phường Kiến Hưng địa chỉ số 51 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

UBND phường Kiến Hưng

Ngày 16/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình tại Hà Nội ảnh 4