(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Công ty TNHH Một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy ủy quyền như sau:

Toàn bộ vật liệu thu từ nhà TB An Mỹ I và Cụm cống (Gồm ty van ổ khóa và cánh cống)

Công ty TNHH Một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy

Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ vật liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 6