(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank Việt Nam thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank – Chi nhánh Bình Tân vào ngày 16/12/2021 như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank – Chi nhánh Bình Tân ảnh 1