(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Lô dĩa tải, sên, nhông tải, dĩa tải, bạc đạn, máy cắt cỏ, máy phun áp lực, máy xịt rửa sử dụng điện, phu tùng xe ô tô, ba lô các loại, ốp lưng điện thoại di động, ốp đựng tai nghe, phụ kiện điện thoại di động, mô tơ dùng cho máy hút dịch, đầu mát xa cầm tay

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4
Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5
Ngày 16/12/2021, đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6