(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hòa Thành ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ảnh 1