(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội ảnh 1