(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội ảnh 1