(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

15 lô đất ở thuộc Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D (từ lô 19 đến lô 33 khu ĐƠ-7)

Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định

Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 16/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5