(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá lô xe gắn máy, ô tô các loại tại TP.HCM ảnh 1