(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Cục Quản lý Thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:

Bán đấu giá Lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM

Ngày 16/12/2021, đấu giá lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá lô Bugi, máy phun xịt rửa xe, công tắc điện tự động tại TP.HCM ảnh 4