(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo khoản nợ của Công ty CP Gia Hiển tại BIDV Đông Hà Nộitài sản vào ngày 16/12/2021 như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Gia Hiển tại BIDV Đông Hà Nội ảnh 1