(BĐT) - Trường THCS Giồng Ông Tố thông báo đấu giá khai thác mặt bằng căn tin vào ngày 16/12/2021 như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Giồng Ông Tố, TP.HCM ảnh 1