(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá căn hộ chung cư tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1