(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá 3 khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên (Công ty Phong Nguyên), Công ty TNHH Kinh Tân (Công ty Kinh Tân) và Công ty CP Quản lý Xanh (Công ty Quản Lý Xanh) tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 16/12/2021 như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá 3 khoản nợ của Công ty Phong Nguyên, Công ty Kinh Tân và Công ty Quản lý Xanh tại Agribank CN trung tâm Sài Gòn ảnh 1