(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Cục Hành chính quản trị II – Văn phòng Chính phủ ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá 11 xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1