(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bà Rịa ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý gồm 07 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng thành phố Bà Rịa và TT.Văn hoá – Thông tin & thể thao thành phố Bà Rịa, cụ thể như sau: 1. Xe ô tô khách hiệu TOYOTA, 16 chỗ, biển số 72C-0895, sx 2005 2. Xe ô tô khách hiệu TOYOTA, 16 chỗ, biển số 72C-0644, sx 2001 3. Xe ô tô hiệu FORD, 05 chỗ, biển số 72C-0828, sx 2004 4. Xe ô tô hiệu DAEWOO, 05 chỗ, biển số 72C-0756, sx 2004 5. Xe ô tô hiệu TOYOTA, 05 chỗ, biển số 72C-0667, sx 2001. 6. Xe ô tô bán tải hiệu FORD, 05 chỗ, biển số 72C-0907, sx 2005. 7. Xe ô tô tải nhẹ hiệu DAIHATSU, 02 chỗ, biển số 72C-0321, sx 1997.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bà Rịa

Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 3
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 4
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 5
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 6
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 7
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 8
Ngày 16/12/2021, đấu giá 07 xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 9