(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2020 do bà Hà Quỳnh Anh và ông Lưu Văn Ước ủy quyền như sau:

Ngày 16/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1