(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng ủy quyền như sau:

Ngày 16/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1