(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2019 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 676 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 73 lô đất tọa lạc tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thuộc các cụm có ký hiệu BT-4, BT-9. (Kèm theo danh sách).

- Tổng diện tích khu đất 18.691,7m2:

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tất cả 73 lô đất sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô

4/ Tổng giá khởi điểm là: 203.359.367.983 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  7/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 21/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 tại khu đất đấu giá (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

9/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

10/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 21/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/lô.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

DANH SÁCH CHI TIẾT 73 LÔ ĐẤT THUỘC KDC PHÚ THỊNH (GĐ1), PHƯỜNG TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Stt

Ký hiệu lô

Số thửa

Diện tích (m2

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

KHU BT-4

1

Lô số 1

23

245,5

13.093.507

3.214.455.969

02MT

2

Lô số 5

24

245,5

13.093.507

3.214.455.969

02MT

3

Lô số 14

1

712,6

8.729.005

6.220.288.963

4

Lô số 15

3

245,2

8.729.005

2.140.352.026

5

Lô số 2

21

250

10.911.256

2.727.814.000

6

Lô số 3

26

250

10.911.256

2.727.814.000

7

Lô số 4

25

250

10.911.256

2.727.814.000

8

Lô số 6

20

250

10.911.256

2.727.814.000

9

Lô số 7

16

250

10.911.256

2.727.814.000

10

Lô số 8

15

250

10.911.256

2.727.814.000

11

Lô số 9

12

250

10.911.256

2.727.814.000

12

Lô số 10

11

251,5

10.911.256

2.744.180.884

13

Lô số 11

8

273,9

10.911.256

2.988.593.018

14

Lô số 12

7

303,1

10.911.256

3.307.201.694

15

Lô số 13

4

332,4

10.911.256

3.626.901.494

16

Lô số 16

2

250

10.911.256

2.727.814.000

17

Lô số 17

5

250

10.911.256

2.727.814.000

18

Lô số 18

6

250

10.911.256

2.727.814.000

19

Lô số 19

9

250

10.911.256

2.727.814.000

20

Lô số 20

10

250

10.911.256

2.727.814.000

21

Lô số 21

13

250

10.911.256

2.727.814.000

22

Lô số 22

14

250

10.911.256

2.727.814.000

23

Lô số 23

17

250

10.911.256

2.727.814.000

24

Lô số 24

18

250

10.911.256

2.727.814.000

25

Lô số 25

22

250

10.911.256

2.727.814.000

Tổng: BT-4

6.859,7

73.829.268.017

KHU BT-9

1

Lô số 1

50

230,5

13.093.507

3.018.053.364

02MT

2

Lô số 5

54

230,5

13.093.507

3.018.053.364

02MT

3

Lô số 25

31

230,5

13.093.507

3.018.053.364

02MT

4

Lô số 29

27

230,5

13.093.507

3.018.053.364

02MT

5

Lô số 2

51

235

9.787.911

2.300.159.085

6

Lô số 3

52

235

9.787.911

2.300.159.085

7

Lô số 4

53

235

9.787.911

2.300.159.085

8

Lô số 6

27

250

10.911.256

2.727.814.000

9

Lô số 7

26

250

10.911.256

2.727.814.000

10

Lô số 08

14

250

10.911.256

2.727.814.000

11

Lô số 9

13

250

10.911.256

2.727.814.000

12

Lô số 10

10

250

10.911.256

2.727.814.000

13

Lô số 11

9

250

10.911.256

2.727.814.000

14

Lô số 12

93

250

10.911.256

2.727.814.000

15

Lô số 13

92

250

10.911.256

2.727.814.000

16

Lô số 14

85

250

10.911.256

2.727.814.000

17

Lô số 15

84

250

10.911.256

2.727.814.000

18

Lô số 16

75

250

10.911.256

2.727.814.000

19

Lô số 17

74

250

10.911.256

2.727.814.000

20

Lô số 18

67

250

10.911.256

2.727.814.000

21

Lô số 19

66

250

10.911.256

2.727.814.000

22

Lô số 20

57

250

10.911.256

2.727.814.000

23

Lô số 21

56

250

10.911.256

2.727.814.000

24

Lô số 22

49

250

10.911.256

2.727.814.000

25

Lô số 23

48

250

10.911.256

2.727.814.000

26

Lô số 24

39

250

10.911.256

2.727.814.000

27

Lô số 26

30

235

9.787.911

2.300.159.085

28

Lô số 27

29

235

9.787.911

2.300.159.085

29

Lô số 28

28

235

9.787.911

2.300.159.085

30

Lô số 30

38

250

10.911.256

2.727.814.000

31

Lô số 31

46

250

10.911.256

2.727.814.000

32

Lô số 32

47

250

10.911.256

2.727.814.000

33

Lô số 33

54

250

10.911.256

2.727.814.000

34

Lô số 34

55

250

10.911.256

2.727.814.000

35

Lô số 35

64

250

10.911.256

2.727.814.000

36

Lô số 36

65

250

10.911.256

2.727.814.000

37

Lô số 37

72

250

10.911.256

2.727.814.000

38

Lô số 38

73

250

10.911.256

2.727.814.000

39

Lô số 39

82

250

10.911.256

2.727.814.000

40

Lô số 40

83

250

10.911.256

2.727.814.000

41

Lô số 41

90

250

10.911.256

2.727.814.000

42

Lô số 42

91

250

10.911.256

2.727.814.000

43

Lô số 43

7

250

10.911.256

2.727.814.000

44

Lô số 44

8

250

10.911.256

2.727.814.000

45

Lô số 45

11

250

10.911.256

2.727.814.000

46

Lô số 46

12

250

10.911.256

2.727.814.000

47

Lô số 47

24

250

10.911.256

2.727.814.000

48

Lô số 48

25

250

10.911.256

2.727.814.000

Tổng: BT-9

11.832,0

129.530.099.966

Tổng: 73 lô

18.691,7

203.359.367.983