(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 16/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 16/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 16/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4