(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do UBND huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 15 ô đất tại khu 9, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: từ 87,5 m2 ÷ 117,5 m2/ô đất; Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 100.000.000đồng/ô đất; Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ;

UBND huyện Tân Sơn (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất).

Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 3