(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C ủy quyền như sau:

Hệ thống giáo Ringlock thi công công trình

Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C

Ngày 16/11/2021, đấu giá hệ thống giáo Ringlock tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/11/2021, đấu giá hệ thống giáo Ringlock tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/11/2021, đấu giá hệ thống giáo Ringlock tại Hà Nội ảnh 3