(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 16/11/2020 như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Thanh lý vật tư thu hồi phá dỡ công trình Trụ sở làm việc (cũ) của Uỷ ban nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

Giai đoạn 1: Văn phòng UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Nhà làm việc phòng LĐTBXH, Chi nhánh văn phòng ĐKQSDĐ huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện.

Giai đoạn 2: Phòng Kinh tế Hạ Tầng; Phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện tháo dở khi thi công công trình có liên quan đến mặt bằng của các phòng ban này. Tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long quản lý. (Khối lượng vật tư thu hồi bao gồm phần kết cấu từ móng đến mái chi tiết kèm theo chứng thư thẩm định giá số 119/2020/CT-ĐS/MIVC, ngày 08/10/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Miền Tây).

- Giá khởi điểm: 385.286.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

- Tài sản bán đấu giá bàn giao theo hiện trạng.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 77.000.000 đồng. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 119002865044 tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Kiên Giang, từ ngày 10/11/2020 đến ngày 12/11/2020 (giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra Thông báo đến ngày 10/11/2020 tại nơi tại sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra Thông báo đến ngày 12/11/2020 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự liên hệ trực tiếp với Trung tâm thông tin tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Tổ chức công bố giá: Lúc 14h ngày 16/11/2020 tại Hội trường UBND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497.