(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc thanh lý vật tư thu hồi từ công trình Lắp đặt biển báo cấm đậu xe và công trình sửa chữa Trụ sở Trung tâm hành chính quận Tân Phú;

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 30 ngày 16/11/2020, địa điểm tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản:

Ngày 16/11/2020, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tại TPHCM ảnh 1
Ngày 16/11/2020, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tại TPHCM ảnh 2

3.2 Nơi có tài sản đấu giá:

- Số 181/11 Lê Thận, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú;

- Trung tâm hành chính quận: 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh quận Tân Phú;

- Kho Công sản quận Tân Phú: số 16-18 Đỗ Nhuận (số cũ 04), phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm:

Tổng số tiền là 59.577.250 đồng (Năm mươi chín triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm năm mươi đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 11/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/11/2020, nộp bằng chuyển khoản vào Tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM. Tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 30/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 150.000 đồng/hồ sơ

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá VN -Chi nhánh TP. HCM

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 10 và 11/11/2020. Tại các địa chỉ nêu tại điểm 3.2 Khoản 3 của công văn này.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Cá nhân (không thuộc quy định cấm tham gia đấu giá) hoặc pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, cân, vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài tản. Đồng thời nhận và vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài sản trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá)

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các địa chỉ có tài sản nêu tại điểm 3.2 Khoản 3 của công văn này, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.