(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 16/11/2020, đấu giá tàu Nhà Bè 03 tại TPHCM ảnh 1