(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng. (Đ/c: Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1. Tài sản đấu giá: 02 tài sản, cụ thể:    

1.1 Tài sản đấu giá 01: Gỗ rừng trồng keo tai tượng tổng trữ lượng cây đứng: 2.431,539 m3; Tổng sản lượng thương phẩm: 1.713,319 m3; trồng trong diện tích 36,54 ha; Chủng loại gỗ: Gỗ rừng trồng keo tai tượng; Năm trồng: 2012; Mật độ: 2.220 cây/ha; Vị trí: Tiểu khu 571, Khoảnh 1, tổng số Lô:10, Xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

Tài sản đấu giá 02: Gỗ rừng trồng keo Lá tràm tổng trữ lượng cây đứng: 459,360 m3; Tổng sản lượng thương phẩm: 321,552 m3; trồng trong diện tích 28,10 ha; Chủng loại gỗ: Gỗ rừng trồng keo Lá tràm; Năm trồng: 2010; Mật độ: 2.220 cây/ha; Vị trí: Tiểu khu 550, Khoảnh 3 và khoảnh 6, tổng số Lô: 06, Xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

1.2. Giá khởi điểm tài sản:

Giá khởi điểm tài sản 01: 1.644.300.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm tài sản 02: 843.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi ba triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm: 2.487.300.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm ngàn đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 12/11/2018 đến ngày 13/11/2018 (trong giờ hành chính) tại xã Xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; Xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Vào ngày 12/11/2018 đến ngày 13/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13/11/2018 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Đối với tài sản trên 500 triệu đồng mức thu 500.000 đồng/01 hồ sơ/tài sản;

4.2. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào các ngày 13/11/2018 và ngày 14/11/2018 theo số tài khoản: 122 000 033 440tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13/11/2018 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Số điện thoại: 0972 729 100).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16/11/2018.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng. (Đ/c:Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.