(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 453 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16/10/2019.
Ngày 16/10: 3/453 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 450 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Công ty 790 Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191042218 - 00) theo quy trình thông thường cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu trên 05 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Tây (TP.HCM) đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191042415 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng. Hai đơn vị cần biết, theo Khoản 01 và Khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng; chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại điện tử (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT (Số thông báo là: 20191042515 - 00) không nêu địa chỉ phát hành HSMT của chủ đầu tư. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.