(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2021 do Tổng cục Thuế ủy quyền như sau:

Tài sản là thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng hỏng, không có nhu cầu sử dụng tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế

Ngày 16/10/2021, đấu giá thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/10/2021, đấu giá thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/10/2021, đấu giá thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 3