(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 101/HĐ-ĐG ngày 30/9/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

Bên có tài sản đấu giá: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 189B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: 679m3 Cát san lấp; 843m3 Cát sông (lẫn bùn, sỏi...); 16 cái Máy nổ không hiệu, không model, ngăm nước lâu ngày, thiếu phụ tùng,..., bán phế liệu và không giải quyết đăng ký; 16 Vỏ ghe gỗ (gỗ tạp, mục, nát, bán thu hồi gỗ và không giải quyết đăng ký).

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đối với tài sản trúng đấu theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá:

-Cát: Ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

-Máy nổ và Vỏ ghe gỗ: Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, phường Cát Lái, Q2, TP.HCM.

c/ Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm có các giấy tờ sau:

-Biên bản Kiểm kê – Định giá tài sản số 17/BBKKĐG ngày 24/9/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

-Công văn số 1407/BCH-PCMT&TP ngày 29/9/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị ký hợp đồng bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đương 20% so với giá khởi điểm): 33.600.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Ngày 13, 14 và 15/10/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do người có tài sản đấu giá quyết định là 1.000.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá (giờ hành chính): Ngày 08 và 09/10/2020, Cát: Ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Máy nổ và Vỏ ghe gỗ: Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, phường Cát Lái, Q2, TP.HCM. Liên hệ xem tài sản: anh Bình, số điện thoại: 0989295784.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 13/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 15 giờ ngày 16/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 5, Điều 39 của Luật Đấu giá).

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nếu có.