(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm buổi công giá: Vào lúc 15h00 ngày 16/10/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

4. Danh mục tài sản: Tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu:

Ngày 16/10/2020, đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 16/10/2020, đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 14/10/2020 (trong giờ làm việc) tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) của người tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong các ngày 15/10/2020 (Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30) tại Văn phòng công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 15/10/2020. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

(Hồ sơ nộp qua đường bưu chính phải đến trước 16h30 ngày 16/10/2020).

7. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

Giá khởi điểm: 26.560.000đ - Phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 3.000.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 13, 14, 15/10/2020 (Trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 15/10/2020.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản vào ngày 12, 13/10/2020 tại nơi có tài sản.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

10. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty, nộp tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao) để lưu hồ sơ.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá băng bỏ phiếu gián tiếp (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;