(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông - Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

1.1. Quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích 2.644,7m2 (Kho phân) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 01, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ 21- 2017 tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Tổng diện tích: 2.644,7 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

* Giá khởi điểm: 4.943.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu đồng).

1.2. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà kho (Nhà cấp 4 diện tích: 246,4 m2).

* Giá khởi điểm: 307.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ bảy triệu đồng).

* Nơi có tài sản đấu giá: Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại Tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên – Đường YbihAleo, tổ Dp 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/10/2020 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 21/9/2020 cho đến hết ngày 13/10/2020 (Giờ hành chính).

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước: 20 % tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tương ứng số tiền làm tròn: 1.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13 tháng 10 năm 2020; ngày 14 tháng 10 năm 2020; ngày 15 tháng 10 năm 2020

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2020 Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.