(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 như sau:
Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TPHCM ảnh 1