(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do UBND thị trấn Hùng Sơn ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền quản lý, khai thác và kinh doanh chợ Supe, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (chi tiết trong phương án đấu giá của UBND thị trấn Hùng Sơn). Thời gian quản lý và kinh doanh: 05 năm. Giá khởi điểm: 42.000.000 đồng/năm. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị trấn Hùng Sơn. Đ/c: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 13/10/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ.

4. Điều kiện: Các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có đủ tiêu chí lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ theo phương án đấu giá của UBND thị trấn Hùng Sơn, đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước đúng, đủ theo quy định.

5. Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND thị trấn Hùng Sơn (Phòng Tài chính kế toán).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h00, ngày 16/10/2020 tại Hội trường UBND thị trấn Hùng Sơn.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Phú Tho. ĐT: 0210 3842215; UBND thị trấn Hùng Sơn. ĐT: 0989.746.866 - Đ/c Hảo.